Advance Plagiarism Checker

Công cụ Tìm kiếm Tối ưu hóa

Plagiarism Checker

Dán (Ctrl + V) bài báo của bạn dưới đây rồi nhấp vào Kiểm tra Đạo văn!Tối đa 1000 giới hạn từ cho mỗi tìm kiếm.
Tổng số từ: 0

Checking...

Về Plagiarism Checker

Công cụ Kiểm tra Đạo văn Sao chép:

Bài viết bạn đã nhập được quét cẩn thận, và thế giới web cũng vậy. Rất có thể bạn sẽ thấy một số màu đỏ trong kết quả của bạn vì các cụm từ thông dụng có thể gây ra các dấu hiệu màu đỏ. Nếu có những câu hoàn chỉnh không phải là bản gốc, công cụ này sẽ xác định nguồn gốc của bất kỳ nội dung không chính thức hoặc ăn cắp nào đã được sao chép từ internet.


Các nội dung trùng lặp dẫn đến xếp hạng trang thấp hơn. Nếu bạn xuất bản bài viết hoặc nội dung trang web không hoàn toàn độc đáo và nguyên bản, thì Google và các công cụ tìm kiếm khác có nguy cơ cao hơn đáng kể. Vì vậy, nếu mục tiêu của bạn là có vị trí trang xếp hạng cao hơn - và vị trí của công cụ tìm kiếm (SERP) - thì đơn giản là không đáng bị rủi ro xuất bản nội dung được sao chép nhiều. Đúng?

Trong khi trình kiểm tra đạo văn miễn phí này có thể được sử dụng để kiểm tra nội dung được viết lại hoặc xoắn để loại bỏ tính nhất quán (và tăng giá trị duy nhất của mỗi bài báo) thì lợi ích của nó không giới hạn trong các kỹ thuật seo mũ đen và màu xám. Trên thực tế, chuyên gia SEO mũ trắng dựa vào trình kiểm tra đạo văn miễn phí này để đảm bảo chắc chắn các nhà văn tự do của họ đang trình tác phẩm 100% nguyên gốc và độc đáo.

Bạn có thể kiểm tra nội dung từ trang web của riêng bạn để đảm bảo rằng không ai khác đã lấy bạn!

Tất nhiên có một số sử dụng tuyệt vời cho công cụ này ngoài việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là tốt. Học sinh thường sử dụng nó để kiểm tra giấy tờ cho trích dẫn mất tích trước khi chuyển công việc của họ trong. Trong khi đó, giáo viên sử dụng công cụ miễn phí này để kiểm tra đạo văn trong bài tập. (Đó là một thanh gươm đôi, điều đó chắc chắn!)

Các công cụ kiểm tra đạo văn khác bị giới hạn với cơ hội để "đi cao cấp" để mở khóa các tính năng đầy đủ. Nhưng chúng ta là tự do. Không có bắt. Không có chuỗi đính kèm. Không yêu cầu thành viên nào ... chúng tôi dễ dàng như thế!