Free Keyword Position Checker

Công cụ Tìm kiếm Tối ưu hóa

Keyword Position Checker


Nhập tên miền của bạn :


Từ khoá :


Kiểm tra vị trí tối đa :

 


Nhập các từ khoá trong dòng riêng biệt.

Ví dụ:
keyword1
keyword2
keyword3Đang xử lý...

Về Keyword Position Checker

Trình kiểm tra vị trí từ khóa được dành riêng để tìm tất cả các trang được xếp hạng với từ khoá và tên miền được chỉ định trong bảng xếp hạng của google. Cho phép kiểm tra vị trí google cho từ khoá đơn cho nhiều tên miền cùng một lúc. Điều này rất hữu ích nếu bạn có một vài microsites và sử dụng chúng để liên kết trang web tiền chính của bạn với cùng một từ khóa. Hiện tại, công cụ này kiểm tra 100 kết quả tìm kiếm đầu tiên tại google.com bằng tiếng anh và tìm kiếm tất cả các trang xếp hạng có chứa các tên miền được cung cấp dưới từ khóa tìm kiếm.