100% Free Article Rewriter

Công cụ Tìm kiếm Tối ưu hóa

Article Rewriter

Dán (Ctrl + V) bài báo của bạn dưới đây rồi nhấn Gửi để xem bài viết lại bài viết này làm điều đó!Về Article Rewriter

Công cụ Viết lại Bài viết làm việc như thế nào?

Công cụ viết lại bài viết này sẽ quét qua nội dung của bạn cho những từ có thể được thay bằng một từ đồng nghĩa.

Công cụ này có thể được sử dụng để sản xuất ra chất lượng như thế nào?

Chúng tôi đã thêm hơn 500.000 từ đồng nghĩa mới để cải thiện giá trị cuối cùng của người viết lại bài viết này với mục đích cải thiện các bài viết bằng cách cung cấp các từ hoặc cụm từ tốt hơn. Bất kỳ nhà văn nào cũng có thể cho bạn biết điều đó - đôi khi bạn gặp khó khăn khi tìm "từ hoàn hảo" đó.

Tương tự như vậy, nó cũng có thể được sử dụng như một máy kéo bài viết; Để tạo ra một phiên bản khác của một bài viết đủ duy nhất để vượt qua một bộ kiểm tra đạo văn. Đó là một thanh gươm hai lưỡi, do đó, sử dụng có nguy cơ của riêng bạn!

Dưới đây là một số mẹo để đảm bảo rằng nếu bạn sử dụng công cụ này cho các mục đích tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, nó sẽ không phản hồi. (Bởi vì nếu bạn xuất bản nội dung có chất lượng thấp, nó sẽ bị lùi lại!)

1. Bắt đầu với một bài báo có chất lượng. Điều này có nghĩa là một chủ đề độc nhất hoặc quan điểm về một chủ đề cụ thể. Thông tin phải có giá trị đối với người đọc. Tại thời điểm này, không thể cho bất kỳ chương trình phần mềm nào để sản xuất nội dung hấp dẫn. Nếu bạn bắt đầu với một bài báo có chất lượng thấp, rất có thể là các phiên bản thay thế sẽ thậm chí còn tồi tệ hơn.

2. Đọc qua bài viết được đề nghị Viết lại với đôi mắt của con người. Nó có ý nghĩa? Bạn có thể bắt một số từ thay thế mà sẽ không phù hợp với ngữ cảnh. Nếu bạn không cảm thấy nó đọc tốt, hãy nhấp vào Viết lại cho một phiên bản mới. Nếu không có từ nào thay thế phù hợp, hãy thử thay đổi từ gốc để kích hoạt các đề xuất mới.

3. Chúng tôi khuyên bạn nên chạy kết quả cuối cùng khi bạn hài lòng thông qua Công cụ Kiểm tra Đạo văn Chỉ để xác minh nó là duy nhất đủ để vượt qua các bài kiểm tra đạo văn được sử dụng bởi các công cụ tìm kiếm trước khi bạn xuất bản trên web.

4. Chúng tôi không khuyên bạn sử dụng công cụ này để tạo ra nhiều phiên bản của cùng một bài báo để xuất bản "spam". Không chỉ là điều này bị các công cụ tìm kiếm phạt, nhưng nó cũng không mang lại giá trị cho đối tượng mục tiêu của bạn.